Mødereferat 13. marts 2019

Der afholdtes bestyrelsesmøde i Rømø Golfklub onsdag den 13. marts kl. 18.00 i vores lokale på Enjoy Resort.

Tilstede var, Jens Jørgen Schmidt, Flemming Lassen, Kim Møller Peter Feddersen samt Jørgen Madsen.

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden – tilføjelse af eventuelle yderligere punkter.

2. Godkendelse af seneste referat fra d. 28. november.

3. Generalforsamling 22. april 2019 ( 2. påskedag ) På valg er, Jørgen Madsen ( genopstiller ikke ) Kim Møller ( genopstiller ikke ). Suppleanter er Jan Rasmussen og Ulrik Oldenburg. Revisor er Palle Bach.

4. Bestemmelse af matcher i 2019.

5. Rømø Open incl. opslag ved Touchscreen. Skal det ændres ?.

6. Banens dag – hvornår og hvad vil vi arbejde med ?

7. Skærbæk Open den 18.5. – hvem er tovholder.

8. ECCO Tour 29.april – 3. maj.

9. Nye lokalregler vedtaget og offentliggjort. Kommer også på nye scorekort.

10. Eventuelt.

Ad. 1. Godkendt.

Ad. 2. Godkendt.

Ad. 3. Der arbejdes med nye emner til bestyrelsen.

Ad. 4. Åbningsturnering d. 22.4. – ENJOY turnering d. 30.5. – Sommerturnering d. 14.7. Klubmesterskaber d. 7.9. samt julearrangement d. 4.12.19.

Ad. 5. Rømø Open gennemgående turnering – spilles onsdage kl. 13.00 og søndage kl. 9.00. Afslutning den 5. oktober 2019.

Ad. 6. Banens dag er den 6.4. fra kl. 9.00 – 13.00

Ad. 7. Skærbæk Open afvikles d. 18.5.

Ad. 8. ECCO Tour – planlægning er i gang.

Ad. 9. Nye lokalregler vedtaget.

Ad.10. Der var ikke noget under eventuelt. Tønder, den 17.3. Jørgen Madsen, Referent.