Lokalregel E-5

Standard lokalregel E-5: Alternativ til spil fra forrige sted for mistet bold eller bold out of bounds

Hvis en spiller har slået sin bold out of bounds eller bolden er mistet, kan spilleren med 2 strafslag droppe 2 køllelængder inde på den nærmeste fairway på samme hul, som alternativ til at slå en ny bold fra forrige sted:

 1. Det fastslås, hvor bolden krydsede out of bounds grænsen eller hvor på banen, bolden er mistet. Det er det såkaldte "bold-referencepunkt" (A)
 2. Ud fra dette punkt må spilleren bevæge sig ind til den nærmeste fairwaykant på det hul, der spilles (B), ikke nærmere hullet
 3. Bolden må droppes maksimalt 2 køllelængder inde på fairwayen og inden for lempelsesområdet bagud.
 4. 2 strafslag skal tillægges scoren

Overblik over lempelsesområder ved bold mistet og out of bounds (A - B + 2 kollelængder):

Figur 1 - Standard lokalregel E-5: Bold mistet

 1. Bolden skønnes mistet ved punkt A.
 2. Nærmeste fairwaypunkt på samme hul, ikke nærmere flaget, er B.
 3. Lempelsesområdet inkluderer 2 køllelængder på ydersiden af punkt A og B, samt alt (skraveret) bagud.  

Figur 2- Standard lokalregel E-5: Bold out of bounds

 1. Bolden skønnes out of bounds ved punkt A.
 2. Nærmeste fairwaypunkt på samme hul, ikke nærmere flaget, er B.
 3. Lempelsesområdet inkluderer 2 køllelængder på ydersiden af punkt A (begrænset af out) og B, samt alt (skraveret) bagud.    

Specielle situationer — Nær greenen og før fairway

Figur 3 - Standard lokalregel E-5: Bold mistet eller out of bounds nær greenen

 1. Bolden skønnes mistet eller out of bounds ved punkt A.
 2. Nærmeste fairwaypunkt på samme hul, ikke nærmere flaget, er B, (da det alternative punkt B? ikke er nærmest punkt A)
 3. Lempelsesområdet inkluderer 2 køllelængder på ydersiden af punkt A (evt, begrænset af out) og B, samt alt (skraveret) bagud.

Figur 4 - Standard lokalregel E-5: Bold mistet før fairway

 1. Bolden skønnes mistet ved punkt A før start af fairway.
 2. Nærmeste fairwaypunkt på samme hul, ikke nærmere flaget, er B. I dette tilfælde det nærmeste, kortklippede område (græssti, fremskudt teested, m.v.).
 3. Lempelsesområdet inkluderer 2 køllelængder på ydersiden af punkt A og B, samt alt (skraveret) bagud.

Figur 5 - Standard lokalregel E-5: Bold out før fairway

 1. Bolden skønnes out of bounds ved punkt A før start af fairway.
 2. Nærmeste fairwaypunkt på samme hul, ikke nærmere flaget, er B. I dette tilfælde det nærmeste, kortklippede område (græssti, fremskudt teested, m.v.).
 3. Lempelsesområdet inkluderer 2 køllelængder på ydersiden af punkt A (begrænset af out) og B, samt alt (skraveret) bagud.