Lokale regler

Lokale regler                                                udgave 1 jan. 2019

Banemarkeringer

Hvide pæle:                        Out of Bounds

Røde/Gule pæle:                Strafområde

Blå pæle:                             Areal under reparation

Grøn top:                             Område med spilleforbud

 

Veje og stier

Alle veje og stier på banen, selv hvis de ikke er kunstigt overfladebelagte, behandles som ikke flytbare forhindringer, hvorfra lempelse uden straf tillades efter regel 16.1.

Gule, røde og blå pæle samt afstandspæle/-plader i kanten/midten af fairway er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse efter regel 16-1.

Lempelse på modsat side af rødt strafområde

Når det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at bolden er i strafområdet, må spilleren som en ekstra lempelsesmulighed med et strafslag droppe sidelæns efter Regel 17.1d(3), modificeret således at referencepunktet er:

Det anslåede punkt på den modsatte side af strafområdet, som er den samme afstand fra hullet, som det anslåede punkt, hvor den oprindelige bold sidst krydsede grænsen af det røde strafområde.

 

Drop bold på fairway ved bold Out of Bounds eller mistet bold (bold kan ikke findes)  

Når en bold er out og bounds eller mistet, må spilleren med 2 straffeslag efter Standard lokalregel E-5 (se opslag/hjemmeside) droppe en bold indtil to køllelængder inde på hullets fairway, ikke nærmere hullet, end hvor bolden krydsede out of bound grænsen eller skønnes mistet. ”Fairway” er græs i det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, inkl. hullets tee-områder.

Straf for overtrædelse af en lokal regel: Den generelle straf.

Hulspil:  tab af hul

Slagspil: 2 straffeslag