Lokale regler


Banemarkeringer

Hvide pæle:
Out of Bounds
Gule Pæle: Vandhazard
Røde Pæle: Parrallel Vandhazard
Blå Pæle: Areal under reparation
Blå pæle m/ sort top: Areal under reparation med spilleforbud.

* Ved spil af 1. hul er 18. hul out of bounds. Ved spil af 18.hul er 1. hul of bounds. Vandhazardens grænse på den fjerne bred angiver out of boundsgrænsen ,dvs. en bold, der krydser vandhazarden og kommer til hvile på det modsatte hul er out.
* Alle veje og stier er integrerende dele af banen.
* Gule, røde og blå pæle samt afstandspæle/-plader i kanten/midten af fairway er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse efter regel 24-2b.
* Sten i bunker er flytbare forhindringer. Lempelse efter regel 24-1.
* De af DGU godkendte elektroniske afstandsmålere og GPS er tilladt i turneringer.

Straf for overtrædelse af en lokal regel.
* Hulspil:    Tab af hul
* Slagspil:   2 straffeslag