Info fra bestyrelsen
Infobrev Rømø Golfklub 2024-1
Generalforsamling
Som foreskrevet i vedtægterne afholdes der generalforsamling 2.Påskedag kl. 9.00. På valg er Flemming
Lassen (modtager genvalg), Jens Jørgen Schmidt og Peder Feddersen. Der serveres i forbindelse med
generalforsamlingen kaffe og rundstykker mv., hvorfor vi af hensyn til bestilling vil være glade for
tilkendegivelse af deltagelse send gerne sms til tlf. 30242761.

Åbningsmatch
Traditionelt afholdes åbningsmatch 2.Påskedag i forlængelse af generalforsamlingen. Der åbnes snarest op
for tilmelding på Golfbox. Sidste år var deltagelsen så stor, at vi kunne dele i to-rækker. Vi håber, at det
samme bliver tilfældet i år.

Kontingent
Der er sammen med dette infobrev udsendt kontingent opkrævning. Kontingentet bedes overført til vores
konto senest den 17.marts. Kontonummer og kontingentsats fremgår af kontingentopkrævningen.

DGU Short Game
Vi har indkøbt materiale til DGU Short Game. Lørdag den 4.maj og lørdag den 25.maj fra kl. 10.00, sætter vi
materialet op. Alle er velkommen, uanset om man vil konkurrere eller blot øve sig i denne vigtige del af golf
spillet.

Banen
Ligesom alle andre steder er banen desværre pt meget våd, og har i lange perioder været lukket. Vi håber
på godt vejr, så banen bliver spilbar. Der er indkøbt ny såmaskine, så der kan sås og klippes på en gang på
greens. Der bliver lavet forsøg med robotklipning af teesteder. Ny bro på hul 18 er undervejs. Der er planer
om at gøre alle strafområder røde.

Rømø Open
Vi spiller igen i 2024 Rømø Open onsdag kl. 13.00 og søndage kl. 9.00. Første gang er onsdag den 3.april og
sidste gang søndag den 6.oktober. Onsdage kommer til at foregå som tidligere, hvor man kan melde sig til
på Golfbox indtil et kvarter før tid, og der sammensættes flights efter lodtrækning. Til søndags udgaven vil
der være tilmeldingsfrist på Golfbox lørdag kl. 21.30, hvorefter der vil blive lavet startliste og udskrevet
scorekort. Mht. til Order Of Merit foregår pt overvejelser i forhold til ændringer. Mere herom følger inden
første gang.
 
 

Klubmesterskab
Der er langt tid til endnu, men sæt allerede nu gerne kryds i kalenderen lørdag den 7.september, hvor vi
afvikler årets klubmesterskab.

Ecco Tour og Vi Elsker Golf
Der afvikles Ecco Tour på banen i uge 17 mandag til fredag, og Vi Elsker Golf kommer på besøg i uge 23
torsdag til søndag.

På bestyrelsens vegne
Rasmus Schrøder
Formand Rømø Golfklub

 

Kære medlem
Rømø d. 25. februar 2024
Nu nærmer vi os den nye golfsæson, som for vores vedkommende begynder d. 1. april.
KONTINGENTOPKRÆVNING
Efter flere år med uændret kontingent, er der til kommende sæson tale om en lille stigning. For perioden
1.april 2024 til 31.marts 2025 er kontingentet som nedenstående:
Kategori Beløb Bemærkning
Fuldtidsmedlemmer* Kr. 4.300 Inkl. fitness og welness 1.oktober-31.marts
Juniorer Kr. 1.500 Til og med 18 år
Longdistance/Rømø som klub nr. 2 Kr. 2.100 Kræver medlemskab af anden golfklub
Flex Kr. 1.500 Der betales fuld greenfee hver gang
Aktive Enjoy Resorts medlemmer Kr. 1.000 Max. 2 medlemmer pr. bo-enhed
*Ved benyttelse af det gældende tilbud om 2 år til 1 års kontingent ved første indmeldelse i Rømø
Golfklub, betales hele kontingentet (kr. 4.300) det første år. Fitness og welness benyttelse er først
inkl. efter tilbudsperioden.
Ifølge vedtægterne er medlemskab bindende for et år, og udmeldelse kan kun ske skriftligt med 3
måneders varsel til 1. januar.
Du bedes indbetale det beløb der svarer til din medlemskategori. Kontingentet bedes indbetalt senest d.
17.marts. Anfør venligst dit medlemsnummer på indbetalingen.
Kontingentet bedes indbetalt på vores konto i Andelskassen reg. 5989 kontonummer 1008845.
IBAN nummer DK6259890001008845 og SWIFT-adresse DANBDK22.
Med venlig hilsen
Rasmus Schrøder
Formand Rømø Golfklu