Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2016

Dagsorden generalforsamlingen 2016 kan læses Her

Formandsberetningen kan læses her

Referat af generalforsamlingen kan læses her