Mødereferater 2019.

Se referater herunder

Mødereferat 03.juli 2019

Referat af bestyrelsesmøde d.3.juli kl.18.00

Deltagere:Jens Jørgen Schmidt,Flemming Lassen,Peter Feddersen,Ulrik Oldenburg og Peter Petersen.

 

Dagsorden:

1.Godkendelse af dagsorden

2.Godkendelse af sidste referat fra 22.maj

3.Har vi mulighed for at tilbyde træningsaftener?

4.Særlig Rømø Open arrangementer?

5.Banens stand.Generel lempelse ved at lægge op.

6.Hjemmeside

7.Næste møde

8.Eventuelt

ad1:Godkendt

ad2: Godkendt

ad3:Ulrik arbejder videre med sagen.

ad4: Vi disketerede hvilke måder vi kan ændre Rømø Open på

ad5:Regel for spil på banen-p.t. Der må lægges op.

ad6:Vi opretter ny hjemmeside fra januar 2020.Den nuværende vedligeholdes bedst muligt.

ad7: den 21. august kl.18.00

ad8: Forslag til afslutningsmatch på Sønderjyllands Golfbane den 28.september eller 5.oktober.

Referent

Peter Petersen