Mødereferater 2019.

Mødereferat af bestyrelsesmødet den 13.3. kan læses her